การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุมโรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
updated : 22 ธันวาคม 2560