พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 และ เขต 8 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโอกาสเดียวกันได้เยี่ยมชมการจัดงานคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ซึ่งจัด ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ