VDO ที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment (12 พย. 61)

VDO ที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment (12 พย. 61) รวมข้อมูลการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment  รหัสผู้ใช้งาน 111 ( …

อ่านต่อ

การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment  การจ่ายค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ผ่านระบบบ …

อ่านต่อ

อสม. 4.0

รวมข้อมูลการพัฒนา อสม. 4.0 แนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การประเมินและรายงานผลการพัฒนา อสม. 4.0 หนังสือแจ้ …

อ่านต่อ

อสม.ต้นแบบ นางสาวดรุณี ศรีมอม อสม.อำเภอนาจะหลวย รางวัล อสม.เด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขา ศสมช. ปี2561

อสม.ต้นแบบ นางสาวดรุณี ศรีมอม อสม.อำเภอนาจะหลวย รางวัล อสม.เด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขา ศสมช. ปี2561 รางวัล อสม.smart อสม.4.0 ปี2561 เผยแพร่โดย …

อ่านต่อ