การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเวทีการเรียนรู้ระดับภาค ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2561

ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม กำหนดการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ./พชข.) กับสุขภาพภาคประชาชน “การปฏิรูปประเทศไทยด้วยพลัง พชอ.” โดย นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ DRAFT Declaration on Primary Health Care 28 June 2018 พชอ.ปลาปาก นครพนม พชอ.กระบี่ พชอ.ชายแดนใต้

อ่านต่อ