คลังความรู้ ภาคเหนือ

นวัตกรรมชุมชน : ผลงานดีเด่น ระดับ เขต ภาค และ ดีเยี่ยม ปี 2561 นวัตกรรมสุขภาพชุมชน : แฟ้มบันทึกสุขภาพดีตามวิถีชุมชนดอนแก้ว นวัตกรรมสุขภาพชุมชน : โรงเร …

อ่านต่อ

มุมเรียนรู้จาก esanphc.net

มุมเรียนรู้จาก esanphc.net (2546-2557) การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเป็นวิทยากรแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ การพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียน …

อ่านต่อ