อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะ ร่วมเป็นกำลังใจกับ อสม.ราตรี สูงขาว อสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาสุขภาพจิตชุมชน ในการประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และนายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ …

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมให้กำลังใจให้กับ อสม.นางกนิษฐา ไชยงาม อสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมให้กำลังใจให้กับ อสม.นางกน …

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมให้กำลังใจให้กับ อสม.เกวลินต์  เมืองคง อสม.ดีเด่นระดับ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาการป้องกัน เเละเเก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมให้กำลังใจให้กับ อสม.เกวลิ …

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ร่วมให้กำลังใจให้กับ อสม.สุวรรณี ลือเทพ อสม.ดีเด่นระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมให้กำลังใจให้กับ อสม.สุวรร …

อ่านต่อ

นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมติดตาม ให้กำลังใจเครือข่าย สสม. สาขาทันตสุขภาพ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมติดตาม ให้กำล …

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมเป็นกำลังใจกับ อสม.สราวุฒิ สวรรยาสุวรรณ อสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (คสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นกำลังใจให้กับ อ …

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการร่วมให้กำลังใจกับ อสม. วรรณี เกิดเหมาะ อสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และคณะ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับ อส …

อ่านต่อ

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2564 นายกฤษณชัย กิมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนื …

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อม อสม.สราวุฒิ  สวรรยาสุวรรณ อสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามสนับสนุน …

อ่านต่อ