การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563

กำหนดการ การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 **หมายเหตุ วันที่ 8 มกราคม 2563 สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบ …

อ่านต่อ

การดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต”ชุมชนสร้างสุข” ปี 2563

  หนังสือแจ้งการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้าง ปี 2563 แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “ชุมชนสร้างสุข” ปี 2563 สิ่ …

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนชุมชนสร้างสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนชุมชนสร้างสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ …

อ่านต่อ

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมงานมหกรรมรวมพลัง อสม. ขอนแก่น สร้างสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ รองผู้อำนวยการ …

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำขับเคลื่อน (Gate Keeper) ตำบลจัดการสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำขับเคลื่อน (Gate Keeper) ตำบลจัดการสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูล …

อ่านต่อ