การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น  ระดับเขตและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2561

การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขตและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2561 วันที่ 9-10 มกราคม 2561 ณ สถาบันพัฒนานวัต …

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมกรี …

อ่านต่อ