แค่ตั้งใจกับมีตัวช่วยก็เลิกบุหรี่ได้แน่นอน

“แค่ตั้งใจกับมีตัวช่วยก็เลิกบุหรี่ได้แน่นอน” สื่อรณรงค์การเลิกบุหรี่

ที่มา สสส.