ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถยนต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงจอดรถ