ศูนย์ สสม.อีสาน ติดตามการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ในพื้นที่นำร่อง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ เทียมกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมติดตามการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ในพื้นที่นำร่อง ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผ่านทางระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting
ข่าว : กฤษณชัย กิมชัย
ภาพ : กฤษณชัย กิมชัย
อภิสิทธิ์ ปะสาวะเท