ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ่งไม้ขนเก็บไม้เศษใบไม้แห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ 3