ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอปพลิเคชั่นการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom meeting เพื่อใช้ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศศูนย์ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอปพลิเ