ประชุมติดตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลช่วยเหลือผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดหลังการบำบัดรักษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนักวิชาการจากกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม  ได้ลงพื้นที่ติดตามการสนับสนุนบทบาท อสม.บัดดี้ ในทีมปฏิบัติการระดับตำบล ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลช่วยเหลือผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดหลังการบำบัดรักษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ พื้นที่ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางพัชรา ชมพูวิเศษ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน และภาคีเครือข่ายทีมปฏิบัติการตำบลเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง