ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง