ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา