ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กร 3843 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง