ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข 9114 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง