ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการ ภายนอกสำนักงาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง