ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโทรทัศน์ และตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง