แจ้งแนวทางการดำเนินงานการยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน