รวมวีดีทัศน์ อสม. ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564

การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศ …

อ่านต่อ

VDO ที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment (12 พย. 61)

VDO ที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment (12 พย. 61) รวมข้อมูลการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment  รหัสผู้ใช้งาน 111 ( …

อ่านต่อ

66 Key Message เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

ชุดข้อมูลความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น ประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ (Key Message) “Thai Health Literacy 66” เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (ที่มา …

อ่านต่อ