ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

หลักสูตรและคู่มือการอบรม อสม. เชี่ยวชาญ

 

หลักสูตรการอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2555
คู่มือ อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน 2556

 

ที่มา : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
89 ถ.อนามัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043-224605, 224659 โทรสาร.221679
คณะผู้จัดทำ http://www.esanphc.net