ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2556

แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2556

 

 

ที่มา : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน


 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
89 ถ.อนามัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043-224605, 224659 โทรสาร.221679
คณะผู้จัดทำ http://www.esanphc.net