ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ - ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2555


การประชุมสรุปบทเรียนตำบลจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 19-21 ก.ย.55 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี (14 ก.ย.55)
เว็บไซต์ส่วนตัว นพ.อมร นนทสุต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ริเริ่มงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย และแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) (7 ก.ย.55)
ติดตามรายงานตำบลจัดการสุขภาพ : แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพ ปี 2555 | แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพ ในภาวะวิกฤติ ปี 2555 (3 ก.ย.55)
การสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิ อสม. (9 ส.ค.55)
ข้อมูลการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณงานสุขภาพภาคประชาชนของจังหวัด ปีงบประมาณ 2555 (26 ก.ค.55)
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสามสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2555 งวดสุดท้าย (กรกฎาคม-กันยายน 2555) (24 ก.ค.55)
การจัดหาชุดอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานของ อสม. (23 ก.ค.55)
การเตรียมฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ปี 2556 (20 ก.ค.55)
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการฟื้นฟูสุฃภาพชุมชนและจัดการสิ่งแวดล้อมภายหลังน้ำลด (ระยะที่ 3) (19 ก.ค.55)
โอนงบประมาณการจัดงานมหกรรมเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นสร้างสุขภาพชุมชนให้ยั่งยืน (12 ก.ค.55)
หลักสูตรอบรมฟื้นฟู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2555 (24 พ.ค.55)
การออกบัตร อสม. (5 มิ.ย.55)
ภาพบรรยากาศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์) พบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และประชาชน วันที่ 5 ก.ค.55 ณ จังหวัดศรีสะเกษ และอุบลราชธานี (5 ก.ค.55)
ภาพบรรยากาศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์) พบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และประชาชน วันที่ 30 มิ.ย.55 ณ จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร (30 มิ.ย.55)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบัตรประจำตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2555 (1 พ.ค.55)
แนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ปีงบประมาณ 2556 (30 เม.ย.55)

แนวทางการนิเทศงานตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ปีงบประมาณ 2555 (18 เม.ย.55)
ขอเชิญร่วมงานมหกรรม "เสริมศักยภาพท้องถิ่น สร้างสุขภาพชุมชนให้ยั่งยืน" วันที่ 27 เม.ย. 55 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หลักสี่ กรุงเทพฯ (18 เม.ย.55)
การพัฒนาศักยภาพ อสม. หลักสูตร อสม. เชี่ยวชาญ และ หลักสูตรการจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต ประจำปี 2555 (18 เม.ย.55)
รายละเอียดการโอนงบประมาณงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2555 (17 เม.ย.55)

ขอเชิญประชุมเตรียมการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (9 เม.ย.55) [update:3 พ.ค.55]
การประชุมเพื่อนำเสนอผลงานดีเด่น โครงการสนับสนุนความเข้มแข็งทางสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ รพ.สต. เขต 14 ปี 2555 วันที่ 3 เมษายน 2555 ณ โรงแรม วีวัน จ.นครราชสีมา (7 เม.ย.55)
แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2555 (1 เม.ย.55)
ประกาศผลการคัดเลือกประธานชมรม อสม. แห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 (26 มี.ค.55)
รวมภาพ วัน อสม. แห่งชาติ ปี 2555 วันที่ 20 มี.ค. 55 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (23 มี.ค.55)
ผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2555 (13 มี.ค.55)
การจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ ปี 2555 วันที่ 19 มี.ค. 55 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ และ วันที่ 20 มี.ค. 55 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
(12 มี.ค.55) [update:16 มี.ค.55]
แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2555 (10 มี.ค.55)
การดำเนินการโครงการ อสม. เชิงรุก ปี 2555 งวดที่ 3(เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2555) (8 มี.ค.55)
การรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตฯ ปีการศึกษา 2555 (1 มี.ค.55)
การดำเนินการโครงการ อสม. เชิงรุก ปี 2555 งวดที่ 3(เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2555) (27 ก.พ.55)
ขอเลื่อนการประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกจังหวัด ออกไปโดยไม่มีกำหนด (7 ก.พ.55)
ผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555
(7 ก.พ.55)
การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2555 (7 ก.พ.55)
[updated 14 ก.พ. 55]
ภาพบรรยากาศการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555 วันที่ 31 ม.ค.55 และ 2 ก.พ.55 ณ ศูนย์ สช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ชุดที่ 07 (6 ก.พ.55)

ภาพบรรยากาศการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555 วันที่ 31 ม.ค.55 และ 2 ก.พ.55 ณ ศูนย์ สช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ชุดที่ 06 (6 ก.พ.55)
ภาพบรรยากาศการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555 วันที่ 31 ม.ค.55 และ 2 ก.พ.55 ณ ศูนย์ สช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ชุดที่ 05 (6 ก.พ.55)
ภาพบรรยากาศการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555 วันที่ 31 ม.ค.55 และ 2 ก.พ.55 ณ ศูนย์ สช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ชุดที่ 04 (6 ก.พ.55)
ภาพบรรยากาศการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555 วันที่ 31 ม.ค.55 และ 2 ก.พ.55 ณ ศูนย์ สช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ชุดที่ 03 (6 ก.พ.55)
ภาพบรรยากาศการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555 วันที่ 31 ม.ค.55 และ 2 ก.พ.55 ณ ศูนย์ สช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ชุดที่ 02 (6 ก.พ.55)
ภาพบรรยากาศการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555 วันที่ 31 ม.ค.55 และ 2 ก.พ.55 ณ ศูนย์ สช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ชุดที่ 01 (6 ก.พ.55)
การดำเนินการโครงการ อสม. เชิงรุก ปี 2555 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2555) (27 ม.ค.55)
การประชุมปฏิบัติการ การสำรวจและประเมินค่ากลาง (Norm) งานควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงฯ วันที่ 10-11 ม.ค.55 ณ สะเมิงรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ (11 ม.ค.55)
การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555 วันที่ 31 ม.ค.55 และ 2 ก.พ.55 ณ ศูนย์ สช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น (5 ม.ค.55)
[update 26 ม.ค.55]
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ Organization Development Survey (7 ธ.ค.54)
ประมวลภาพภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม "อสม.ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม" ชุดที่ 30 : ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (24 พ.ย.54)
รายการ อสม. 360 องศา โดย งานสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (24 พ.ย.54)
ประมวลภาพภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม "อสม.ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม" ชุดที่ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |26 | 27 | 28 | 29 |30 (22 พ.ย.54) [update 24 พ.ย.54]
ศูนย์ สช. ขอนแก่น มอบรถตู้ราชการ ให้ สสจ.บึงกาฬ เพื่อใช้ในราชการของ สสจ.บึงกาฬ จังหวัดที่ 77 ของไทย (17 พ.ย.54)
Now on mobile - ศูนย์ สช. ภาคอีสาน Mobile version - m.esanphc.net (17 พ.ย.54)
การดำเนินการโครงการ อสม. เชิงรุก ปี 2555 (26 ต.ค.54)
ระบบเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าป่วยการ อสม. http://thaiphc.hss.moph.go.th | คู่มือการใช้งาน
(15 ต.ค.54)
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - อสม.ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม (10 ต.ค.54)
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
89 ถ.อนามัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043-224605, 224659 โทรสาร.221679
คณะผู้จัดทำ http://www.esanphc.net