สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Northeasthern Regional Institute for Health Service Innovation Development

89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224605 043-221679

http://neihd.ulite.me พนส. ภาคอีสาน