ประกาศผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562

หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกฯ สบส.เขต หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกฯ สสจ.เขต7 หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกฯ สสจ.เขต8 หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกฯ สสจ.เขต9 หนังสือแจ้ง …

อ่านต่อ

ระบบรายงาน โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

THAIPHC : รายงานผล โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ระดับจังหวัด THAIPHC : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ประจำปี 2562 …

อ่านต่อ

การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 8 9 10 และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ภาคปร …

อ่านต่อ

ททท. ขอเชิญ อสม., อสส., อปพร. และ อพม. ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมกิจกรรม เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท .) ขอเชิญ อสม., อสส., อปพร. และ อพม. ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมกิจกรรม เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต ลุ้นรางวัลแ …

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติดตามงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ พื้นที่ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน อสม. ชวนคนไทยเลิกบุหรี่ตามโครงการ 3 ล้า …

อ่านต่อ

ศูนย์ สสม.อีสาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน 2562

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์ สสม.อีสาน) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เล …

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากร ครู ก อสม. 4.0

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกำลังคนในการจัดการสุขภาพชุมชน หลักสูตรวิทยากร ครู ก อสม. 4.0 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปร …

อ่านต่อ