ททท. ขอเชิญ อสม., อสส., อปพร. และ อพม. ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมกิจกรรม เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท .) ขอเชิญ อสม., อสส., อปพร. และ อพม. ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมกิจกรรม เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต ลุ้นรางวัลแ …

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติดตามงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ พื้นที่ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน อสม. ชวนคนไทยเลิกบุหรี่ตามโครงการ 3 ล้า …

อ่านต่อ

ศูนย์ สสม.อีสาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน 2562

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์ สสม.อีสาน) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เล …

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากร ครู ก อสม. 4.0

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกำลังคนในการจัดการสุขภาพชุมชน หลักสูตรวิทยากร ครู ก อสม. 4.0 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปร …

อ่านต่อ

VDO ที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment (12 พย. 61)

VDO ที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment (12 พย. 61) รวมข้อมูลการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment  รหัสผู้ใช้งาน 111 ( …

อ่านต่อ

แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันแนะนำสำหรับบุคลากรสาธารณสุข อสม. อสค. ประชาชนทั่วไปที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ แอปพลิเคชัน Android iOS www LINE สสม.net www SMART อสม. www 66 ข้อ …

อ่านต่อ

แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปี 2562

หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่าง …

อ่านต่อ