การดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต”ชุมชนสร้างสุข” ปี 2563

  หนังสือแจ้งการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้าง ปี 2563 แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “ชุมชนสร้างสุข” ปี 2563 สิ่ …

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนชุมชนสร้างสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนชุมชนสร้างสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ …

อ่านต่อ

การพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ร่วมประชุมหาร …

อ่านต่อ

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมงานมหกรรมรวมพลัง อสม. ขอนแก่น สร้างสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ รองผู้อำนวยการ …

อ่านต่อ

               วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  ได้ประชาสัมพันธ์  รณรงค์เชิญชวนให้อาสาสมัครสา …

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำขับเคลื่อน (Gate Keeper) ตำบลจัดการสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำขับเคลื่อน (Gate Keeper) ตำบลจัดการสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูล …

อ่านต่อ