ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

ประกาศ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้า …

อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

ประกาศ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านค …

อ่านต่อ