การประชุมขยายผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

การประชุมขยายผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิต บูรณาการโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าสาธารณสุขปฐมภูมิ
วันที่ 4 กันยายน 2561
ณ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

แชร์หน้านี้