การประชุมเชิงปฎิบัติการการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประชุมเชิงปฎิบัติการการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ณ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

 

เข้าเว็บ e-Social Welfare

 

LINE@ “สสม.net”
แหล่งข้อมูลงาน สสม. และ สช.

เพิ่มเพื่อน

 

 

แชร์