ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Northeasthern Regional Institute for Health Service Innovation Development

ที่ตั้ง 89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร 043-224605  โทรสาร 043-221679

Facebook พนส. ภาคอีสาน

แชร์หน้านี้