ติดต่อเรา

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง 89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร 043-224605  โทรสาร 043-221679

Facebook ศูนย์ สสม. ภาคอีสาน

แชร์