ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวีดีทัศน์และเก็บข้อมูลผลงาน อสม.ดีเด่น ระดับภาค ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13.ประกาศ นายโอปอ