ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวีดีทัศน์และเก็บข้อมูลผลงาน อสม.ดีเด่น ระดับภาค ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12.ประกาศ นายอัครเดช