ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวีดีทัศน์และเก็บข้อมูลผลงาน อสม.ดีเด่น ระดับภาค ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9.ประกาศ นายสมบัติ