ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวีดีทัศน์และเก็บข้อมูลผลงาน อสม.ดีเด่น ระดับภาค ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8.ประกาศ นายศิริศักดิ์