ประชุมขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เขต 10 ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจิรญวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เขต 10 ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 โดยมี นายชาลี สร้างดี ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมเตรียมการขับเคลื่อนงานและหาแนวทางการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่  

 

แชร์