ประชุมชี้แจง นโยบายบทบาทในการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน และระบบสุขภาพปฐมภูมิตามสภานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจิรญวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และนายกฤษณชัย กิมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ และการจัดการความรู้  เข้าร่วมประชุมชี้แจง นโยบายบทบาทในการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน และระบบสุขภาพปฐมภูมิตามสภานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมชาร์ ลอง บูทรีค ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงการย่อยระดับเขตสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประเด็นอื่น ๆ สำหรับพัฒนาสมรรถนะทีมระดับจังหวัดและอำเภอ

แชร์