ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แชร์