การจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561

รายละเอียดการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี  2561
วันที่ 20 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม.

 

แชร์