ทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบ 36 ปี วันก่อตั้ง ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  จัดงานทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ 9 รูป  เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่บุคคลากรของศูนย์ฯ และเป็นวันครบรอบ 36 ปี ในการก่อตั้งศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีพี่น้องเครือข่าย จาก ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 อุดรธานี และทีมงานกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานทำบุญวันครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ฯ ในครั้งนี้

 

แชร์