ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในงานยานพาหนะและขนส่งด้านบริการรับ-ส่ง งานราชการภายนอกศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แชร์