ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต 7 – 8 – 9 -10 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายมงคล ปิยปัญญา ผอ.ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต 7 – 8 – 9 -10 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 โดยมีผู้อำนวนการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 และ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศบส. 7 – 8 – 9, คณะกรรมการชมรมสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขภาคอีสาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

                   

แชร์