ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมงานมหกรรมรวมพลัง อสม. ขอนแก่น สร้างสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมงานมหกรรมรวมพลัง อสม. ขอนแก่น สร้างสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสาธารณสุข สมาคม อสม. จังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน ณ ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

 

แชร์