รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติดตามงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ พื้นที่ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน อสม. ชวนคนไทยเลิกบุหรี่ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ โดยมีนายธานินทร์ ไชยานุกูล สสอ.วารินชำราบ นายสมบัติ ขัดโพธิ์ ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขมูลฐาน สสจ.อุบลราชธานี และคณะบุคลากร รพ.สต.โนนน้อย ร่วมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน ณ รพ.สต.โนนน้อย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 

 

ที่มา : นางสาวจุรีรัตน์ คูณปลูก สสอ.วารินชำราบ

แชร์