การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562

การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ภาค และการประเมินผลงาน อสม. ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562
วันที่ 9 มกราคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

แผนที่

 

แชร์หน้านี้