การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากร ครู ก อสม. 4.0

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกำลังคนในการจัดการสุขภาพชุมชน หลักสูตรวิทยากร ครู ก อสม. 4.0 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมอำนวยสุข อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

แผนที่

 

 

 

Google map

 

แชร์