ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

ประกาศ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

View Fullscreen

 

 

แชร์