ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านธุรการ

ประกาศ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านธุรการ

อ่านต่อ

Global Conference on Primary Health Care

Thail มติ ครม. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาแห่งอัสตานาในการประชุมระดับโลกด้านการสาธารณสุขมูลฐาน สำหรับการประชุม Second International Conferenc …

อ่านต่อ

ประกาศผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562

หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกฯ สบส.เขต หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกฯ สสจ.เขต7 หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกฯ สสจ.เขต8 หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกฯ สสจ.เขต9 หนังสือแจ้ง …

อ่านต่อ