ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมเสริมพลังและทดสอบเครื่องมือในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะ นายฐนะวัฒน์ ภูมิเจร …

อ่านต่อ

ทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบ 36 ปี วันก่อตั้ง ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  จัดงานทำบ …

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต 7 – 8 – 9 -10 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายมงคล ปิยปัญญา ผอ.ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจั …

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนชุมชนสร้างสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 16  – 17  ธันวาคม 2562 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดประชุมเช …

อ่านต่อ

การอบรม อสม.หมอประจำบ้าน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนักวิชาการ ศูนย์ฯ ร่วมพิธ …

อ่านต่อ

การดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต”ชุมชนสร้างสุข” ปี 2563

  หนังสือแจ้งการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้าง ปี 2563 แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “ชุมชนสร้างสุข” ปี 2563 สิ่ …

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนชุมชนสร้างสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนชุมชนสร้างสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ …

อ่านต่อ